Personvernerklæring

Hvem vi er

Denne personvernerklæringen omhandler om hvordan virksomheten samler inn og bruker personopplysninger om deg.

Med mindre det ikke er spesifisert i denne erklæringen, har vi ikke ansvar, innsyn og innhold om personopplysninger som legges inn på eksterne nettsteder.

Vi er behandlingsansvarlig av dine personopplysninger. Personopplysninger er frivillig å oppgi. Enten dette gjelder dette brosjyre og informasjonsmateriell, nyhetsbrev, registrering og deltakelse på arrangement etc.

Opplysninger om deg kan benyttes til følgende formål:

Bruk av epostadresse til utsending av nyhetsbrev og annet materiell via våre nettsider og andre dedikerte kanaler. Gi feks: Informasjon, møter, arrangementer,kandiatutvelgelse,innhenting av statistikker etc.

Abonnement av nyhetsbrev som mottas kan være tilbud, aktuelle nyheter, infomateriell. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må fornavn, etternavn og epostadresse registreres.

Hvis du retter henvendelser til oss via epost gjennom våre nettsider, vil relevante opplysninger som navn og epostadresse kunne bli lagret.

Ved besøk på vår nettside registreres din IP-adresse. Slik informasjon knyttes ikke direkte til deg som bruker, og benyttes til statistikk som:
Hvor mange besøker nettstedet, besøkvarighet, hvilken nettleser besøk kommer fra, søkeord som benyttes, hvor besøkene kommer fra.

Vi opplyser om benyttelse av Cookies på våre nettsider. Dette er lagring fra nettleser fra PC eller mobile enheter.

Vi innhenter ikke opplysninger om alder og behandler ikke opplysninger om barn under 15 år.

Vi har grunnlag for å behandle personopplysninger etter https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2000-04-14-31

For å sikre god og sikker behandling av opplysninger er det dedikerte, godkjente og et begrenset antall personell i virksomheten som forvalter informasjonen du gir ut. Dette håndterer vi med kontrollmekanismer og gode rutiner for personvernopplysninger. Ingen informasjon selges eller på annen måte vil bli utlevert til tredjeparter uten samtykke.